Ben je een projectontwikkelaar, een investeerder of een ondernemer die een gebouw wilt bouwen of renoveren? Heb je een bouwbudget en bouwplannen, maar weet je niet hoe je jouw project kan realiseren binnen de tijd en het budget die je voor ogen heb? Dan heb je een construction economist (CE) nodig.

Een CE is een professional die gespecialiseerd is in het beheersen en optimaliseren van de bouwkosten van een project. Een CE kan je helpen bij elke fase van jouw bouwproject, van de programmering tot de evaluatie en exploitatie.

Hieronder leg ik uit welke diensten ik als CE kan bieden en wat de voordelen zijn voor jou als opdrachtgever.

Programmering

De programmering is de eerste fase van een bouwproject, waarin je jouw doelstellingen, eisen en wensen vastlegt. Een CE kan je in deze fase ondersteunen met de volgende diensten:

Haalbaarheidsstudie

Een CE kan een haalbaarheidsstudie uitvoeren om te bepalen of jouw project technisch, financieel en juridisch haalbaar is. Een CE kan ook verschillende alternatieven onderzoeken en vergelijken om de beste oplossing voor jouw project te vinden. De producten van een haalbaarheidsstudie zijn onder andere:

 • Een bouwkosten berekening op niveau van elementen, zoals funderingen, wanden, daken, etc.
 • Varianten berekeningen om de kosten en baten van verschillende opties te vergelijken, zoals materialen, technieken, locaties, etc.
 • Een programma en invulling van jouw project, waarin de functies, oppervlaktes, capaciteiten, etc. worden vastgelegd.
 • Voorstellen voor mogelijke economische varianten, die jou kunnen helpen om kosten te besparen of meer waarde te creëren voor jouw project.

Projectdefinitie

Een CE kan jou helpen bij het opstellen van een programma van eisen (PvE), waarin je jouw eisen, wensen, bouwbudget en bouwtijd vastlegt. Een PvE is een belangrijk document dat als basis dient voor het ontwerp en de uitvoering van jouw project. Een PvE bevat onder andere een omschrijving van de materialen, technieken, architectuur, duurzaamheid, etc. die je wenst voor jouw project.

Ontwerpfase

De ontwerpfase is de fase waarin het ontwerp van jouw project wordt uitgewerkt en verfijnd. Een CE kan jou in deze fase ondersteunen met de volgende diensten:

Voorlopig ontwerp

Een CE kan jou helpen bij het bewaken van jouw budget tijdens het ontwerpproces, door het ontwerp te toetsen aan jouw PvE en jouw bouwkosten berekening. Een CE kan ook alternatieven in materialen, technieken, architectuur, etc. onderzoeken en voorstellen om jouw ontwerp te optimaliseren. Het doel van het voorlopig ontwerp is om de situering, de structurele en constructieve opzet, en de architectonische verschijningsvorm van jouw project vast te leggen. De producten van het voorlopig ontwerp zijn onder andere:

 • Een controle en advies voor het bijsturen van het ontwerp, om ervoor te zorgen dat het ontwerp voldoet aan jouw eisen, wensen, budget en planning.
 • Varianten berekeningen om de kosten en baten van verschillende ontwerpopties te vergelijken en te onderbouwen.

Definitief ontwerp

Een CE kan jou helpen bij het verfijnen van jouw budget tijdens het ontwerpproces, door het ontwerp te toetsen aan jouw PvE en jouw bouwkosten berekening. Een CE kan ook eventuele knelpunten of risico’s in het ontwerp signaleren en oplossen. Het doel van het definitief ontwerp is om de plaats en afmetingen van de constructies, het materiaalgebruik en de installaties van jouw project vast te leggen. De producten van het definitief ontwerp zijn onder andere:

 • Een bouwkosten berekening op niveau van sub-elementen, zoals kozijnen, deuren, leidingen, etc.

Uitwerkingsfase

De uitwerkingsfase is de fase waarin het ontwerp van jouw project wordt gespecificeerd en gedetailleerd. Een CE kan jou in deze fase ondersteunen met de volgende diensten:

Bestek

Een CE kan jou helpen bij het controleren en analyseren van het bestek en de meetstaat van jouw project. Het bestek is een document dat de specificaties, voorwaarden en eisen voor de uitvoering van jouw project bevat. De meetstaat is een document dat de hoeveelheden en eenheden van de materialen en werkzaamheden voor jouw project bevat. Het doel van het bestek en de meetstaat is om de ruimtedelen en bouwdelen, de afwerking en de detaillering van jouw project te beschrijven. De producten van het bestek en de meetstaat zijn onder andere:

 • Een verslag met een advies van de controle van het bestek en de meetstaat, om ervoor te zorgen dat de documenten volledig, correct en consistent zijn.

Aanbesteding

Een CE kan jou helpen bij het bepalen van de beste prijsaanbieding voor de uitvoering van jouw project. Een CE kan jou ook assisteren bij het beantwoorden van vragen van aannemers, het adviseren over de aanbestedingsprocedure, en het evalueren van de offertes en de aanbesteding. Het doel van de aanbesteding is om een geschikte aannemer te selecteren voor jouw project. De producten van de aanbesteding zijn onder andere:

 • Een verslag van het nazicht en de vergelijking van de offertes, om de prijs, kwaliteit en planning van de verschillende aanbiedingen te beoordelen.

Uitvoering

De uitvoering is de fase waarin de werken van uw project worden uitgevoerd. Een CE kan u in deze fase ondersteunen met de volgende diensten:

Uitvoering

Een CE kan jou helpen bij het controleren en analyseren van eventuele afwijkingen van jouw budget tijdens de uitvoering van jouw project. Een CE kan jou ook bijstaan bij het nazicht van de tussentijdse vorderingen, en het analyseren en adviseren over onvoorziene en meer- en minderwerken. Het doel van de uitvoering is om jouw project volgens het ontwerp, het bestek, het budget en de planning te realiseren. De producten van de uitvoering zijn onder andere:

 • Een maandelijks verslag van de budgettaire opvolging, inclusief prognoses voor het eindresultaat.

Oplevering

Een CE kan jou helpen bij het nazicht van de eindverrekening van jouw project. De eindverrekening is een document dat de definitieve kosten en werkzaamheden voor jouw project bevat. Het doel van de oplevering is om het gebouw formeel over te dragen aan jou als opdrachtgever. De producten van de oplevering zijn onder andere:

 • Een eindverslag van de budgettaire opvolging en de oplevering, waarin eventuele afwijkingen, tekortkomingen of geschillen worden vermeld.

Evaluatie

Een CE kan jou helpen bij het nacalculeren en evalueren van jouw project. De nacalculatie is een proces waarin de werkelijke kosten en prestaties van jouw project worden vergeleken met de begrote kosten en prestaties. De evaluatie is een proces waarin de sterke en zwakke punten, de leerpunten en de verbeterpunten van jouw project worden geïdentificeerd. Het doel van de evaluatie is om jouw project te beoordelen en te leren van jouw ervaringen. De producten van de evaluatie zijn onder andere:

 • Bouwkosten data, die je kunt gebruiken voor toekomstige projecten of benchmarks.
 • Een verslag van de analyse van jouw project, inclusief leerpunten en aanbevelingen.

Conclusie

Een CE is een waardevolle partner voor jou als opdrachtgever, die jou kan helpen om jouw bouwproject te realiseren binnen de tijd en het budget die je voor ogen heeft. Een CE kan je ondersteunen bij elke fase van jouw bouwproject, van de programmering tot de evaluatie. Een CE kan je ook adviseren over de beste oplossingen voor jouw project, door alternatieven te onderzoeken en te vergelijken. Een CE kan je ook kosten besparen, kwaliteit verbeteren, risico’s verminderen en waarde creëren voor jouw project.

Als je een CE zoekt voor jouw bouwproject, dan ben je bij mij aan het juiste adres. Ik ben een ervaren en gediplomeerde CE, die al vele succesvolle projecten heeft gerealiseerd voor tevreden klanten. Ik zie je graag als mijn partner, en ik lever mijn diensten in ruil voor een eerlijke vergoeding. Samen kunnen we mooie projecten bouwen.

Heb je bouwplannen, of wil je investeren in een bouwproject? Dan nodig ik je graag uit voor een kennismakend gesprek. Stuur me een mail naar natallia@palyna.com en vertel me meer over je project. Ik zal je zo snel mogelijk antwoorden en een afspraak met je maken.

Hieronder vind je meer informatie over beroep van Construction Economist.

En hier vind je mijn CV